[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)
2000, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 237-245
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
YILAN ZEHİRLERİ: I. ZEHİRLİ BİLEŞİKLER
Gökhan ERASLAN1, Ali BİLGİLİ2
1Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kayseri-TÜRKİYE
2Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Ankara- TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Yılan, yılan zehiri, zehirli bileşikler
Özet
Bu derleme kapsamında yılan zehirlerinde bulunan zehirli bileşikler incelendi. Bu bileşiklerin biyokimyasal yapıları, farmakolojik ve toksikolojik yönlerine değinildi. Özellikle güçlü öldürücü etkinliği olan nörotoksinler ile ilgili ayrıntılı bilgiler verildi. Bunun yanısıra dokuları tahrip eden toksinler ve kardiyotoksinler hakkında da özlü bilgi verildi.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]