[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)
2000, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 069-073
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
SUNİ TOHUMLAMADAN SONRA İNTRAUTERİN ANTİBİYOTİK UYGULAMALARININ GEBELİK ORANINA ETKİSİ
Seyfettin GÜR , Mustafa SÖNMEZ
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: İnek, Suni Tohumlama, Intrauterin, Antibiyotik, Dölverimi
Özet
Bu çalışma, normal ve doğumdan sonra iki veya daha fazla tohumlama yapılmış sütçü ineklerin suni tohumlanmasından hemen ve 20 dakika sonra intrauterin olarak uygulanan antibiyotiğin gebelik oranı üzerine etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Çalışmada 120 holştayn inek kullanıldı. İnekler normal ve doğumdan sonra iki veya daha fazla tohumlama yapılmış inekler olarak ikiye bölündü. Normal ve doğumdan sonra iki veya daha fazla tohumlama yapılmış ineklerin her biri kontrol grubu, suni tohumlanmadan hemen sonra intrauterin antibiyotik uygulanan 1. deneme grubu ve 20 dakika sonra intrauterin antibiyotik uygulanan 2. deneme grubu olarak ayrıldı.

Kontrol , birinci ve ikinci deneme grubu normal ineklerin gebelik oranları sırasıyla %60, %70 ve %75 olarak belirlenirken, kontrol, birinci ve ikinci deneme grubu doğumdan sonra iki veya daha fazla tohumlama yapılmış ineklerin gebelik oranları da sırası ile %55, %65 ve %70 olarak bulundu.

Normal ve doğumdan sonra iki veya daha fazla tohumlama yapılmış ineklerin kontrol ve uygulama gruplarının gebelik oranları arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak (P> 0.05) önemsiz bulunmuştur.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]