[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)
2000, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 137-142
[ Turkish ] [ PDF ]
The Seroprevalence of Toxoplasmosis by Indirect Fluorescent Antibody (IFA) Test in Ewes with and without Abortion in Konya Province
Ferda SEVİNÇ1, Kadir KAMBURGİL2, Bilal DİK1, Feyzullah GÜÇLÜ1, Hasan AYTEKİN2
1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Konya-TÜRKİYE
2Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Konya- TÜRKİYE
Keywords: Sheep, Toxoplasma gondii, Konya

This study was carried out to determine the seroprevalence of toxoplasmosis by IFA test in healthy ewes and ewes with abortion in Konya province. The blood samples were collected from 283 ewes with abortion and from 827 healthy ewes in Çumra, Kadınhanı and Altınekin districts between October 1996 and December 1997. The serum samples were examined for the presence of anti-Toxoplasma gondii antibodies by IFA test. Anti-Toxoplasma gondii antibodies were detected at titres of ≥ 1/64 in 13.78% and 10.16% of the sheep with and without abortion, respectively. These results showed that there was no significant difference between two groups (p>0.05).In the present study, the antibody titres were varied from 1/64 to 1/2048. There was a correlation between the seroprevalence of Toxoplasmosis and the age of the sheep.

[ Turkish ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]