[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)
2000, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 171-174
[ English ] [ PDF ]
İKİ FARKLI PİŞİRME YÖNTEMİNİN (Kızartma ve Fırınlama) GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) ETİNDEKİ A, C VE E VİTAMİN MİKTARLARI ÜZERİNE ETKİSİ
Ali ARSLAN1, Fikret KARATAŞ2, Vahit KONAR2
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Pişirme, vitamin, gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)

Bu çalışma, iki farklı pişirme yönteminin (kızartma ve fırınlama) kültür gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) etindeki A, C ve E vitamin miktarları üzerine olan etkisini araştırmak amacıyla yapıldı. Çiğ balık etinde 1225,8 µg/100 g A, 3753,6 µg/100 g C ve 872,5 µg/100 g E vitamini saptandı. Kızartılmış etlerde 398,4 µg/100 g A, 200,7 µg/100 g C ve 401,7 µg/100 g E vitamini bulundu. Fırınlanmış etlerde ise 210,3 µg/100 g A, 70,8 µg/100g C ve 121,6 µg/100 g E vitamini saptandı. Sonuç olarak, çiğ balık etinin sonuçları kızartılan ve fırınlanan örnekler ile karşılaştırıldığında, her ikisinde de A, C ve E vitaminlerinin önemli derecede azaldığı belirlendi (p<0,005). Fırınlanan örneklerde kızartılanlara göre daha yüksek oranda azalmanın şekillendiği ve iki yöntem arasında önemli bir farklılığın olduğu saptandı (p<0,005).

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]