[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)
2000, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-006
[ English ] [ PDF ]
FÖTAL VE NEONATAL DÖNEM FARELERDE DENEYSEL KADMİYUM TOKSİKASYONUNUN PATOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ
Gülçin ÖZTÜRK1, Fethi YILMAZ2
1Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Elazığ-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Yavru fare, Kadmiyum, Deneysel toksikasyon, Patoloji

Bu çalışmada, intrauterin hayatta kan yolu ile ve süt emme dönemlerinde süt ile annelerinden kadmiyum (Cd) almaları sağlanarak, yavru farelerde Cd’un toksik etkileri patolojik yönden incelendi. Bu amaçla, deneme grubu dişi farelere gebelik öncesi, gebelik dönemi ve yavruların süt emme döneminde olmak üzere yaklaşık 60 gün boyunca içme suları ile 2.5 mg/kg ve 5 mg/kg olmak üzere iki ayrı dozda Cd verildi. Her iki deneme grubunda doğan yavruların bir kısmı doğumdan hemen sonra, kalan yavruların ise yaklaşık 18-20 gün kadar sürdüğü bilinen süt emme dönemlerinin tamamlanmasından sonra nekropsileri yapıldı. Makroskobik olarak herhangi bir bulgu görülmedi. Mikroskobik muayenede ise; 2.5 mg/kg Cd alan farelerden elde edilen yavru farelerde karaciğerde; dejenerasyon, nekroz; 5 mg/kg dozda Cd alan farelerin yavrularında ise bu bulgulara ilaveten megalositozis; ayrıca her iki grupta beyinde nöronal dejenerasyon gözlendi. Süt emme dönemini tamamlayanlarda ise, bu bulgulara ilaveten böbreklerde; hiperemi ve tubulus epitellerinde dejenerasyon dikkati çekti. Her iki dönem yavru farelerdeki bulguların özellikle 5 mg/kg Cd verilen grupta daha şiddetli olduğu gözlendi.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]