[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)
2000, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 237-245
[ Turkish ] [ PDF ]
Snake Venoms: I. Toxic Compounds
Gökhan ERASLAN1, Ali BİLGİLİ2
1Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kayseri-TÜRKİYE
2Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Ankara- TÜRKİYE
Keywords: Snake, venom, toxic compounds

In this review, toxic compounds found in snake venoms were studied. Biochemical structures, pharmacological and toxicological aspects of these compounds were mentioned. Detailed information about neurotoxins that have fatal effects were given in particular. In addition brief information about cardiotoxins and toxins having destructive effects on the tissue were given.

[ Turkish ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]