[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)
2000, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 061-064
[ English ] [ PDF ]
YUMURTA TAVUKLARININ, KAN PLAZMASI VE TÜYLERİNDE İZ ELEMENT (Cu, Zn) KONSANTRASYONLARININ KARŞILIKLI İNCELENMESİ VE DÜZEYLER ÜZERİNE YAŞIN ETKİSİ
Semiha DEDE, Yeter DEĞER
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Van-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: tavuk, iz mineral, kan plazması, tüy

Bu çalışma, yumurta tavuklarının çeşitli yaş dönemlerinde kan plazması ve tüylerindeki Cu ve Zn konsantrasyonlarının ölçülmesi ve iz mineral miktarları üzerinde yaşın etkisinin ortaya konulması amacıyla yapıldı. Bu amaçla, 17., 25. ve 35. haftalarda yumurta tavuklarının kan plazması ve tüy numunelerinde Cu ve Zn konsantrasyonları AAS de (atomik absorbsiyon spektrofotometresi) tayin edildi. Çalışmanın sonucunda haftalara göre sırasıyla kan plazması Cu konsantrasyonları, 0.23±0.09, 0.39±0.07, 0.35±0.28 ve Zn konsantrasyonları 1.37±0.15, 2.26±0.59, 2.79± 0.64, tüyde Cu 1.18±0.07, 2.97±0.11, 4.32±1.16 ve Zn 156.33±35.63, 166.38±28.18, 187.67±28.19 ppm olarak bulundu. Sonuç olarak yumurta tavuklarında iz mineral konsantrasyonlarının haftalara göre farklılık gösterdiği saptandı. Tüy ve kan plazmasındaki iz mineral konsantrasyonları arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişki tespit edilemedi.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]