[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 121-130
[ English ] [ PDF ]
AVİAN ENCEPHALOMYELİTİS (AE) VİRUSU İLE ENFEKTE EDİLMİŞ KAZ (ANSER ANSER) EMBRİYOLARİNDA PATOLOJİK İNCELEMELER*
İhsan YAMAN1, Harun ÖZER2
1 Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksek Okulu, Elazığ-TÜRKİYE
2 Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Avian encephalomyelitis, Kaz embriyosu, Patolojik bulgular, Deneysel enfeksiyon

Bu çalışmada, avian encephalomyelitis virusu’nun (AEV) kaz embriyolarına deneysel olarak inokülasyonu ile oluşan makroskobik ve mikroskobik değişimlerin incelenmesi amaçlandı. Bunun için, 125 adedi enfekte ve 55 adedi ise kontrol grubu olmak üzere toplam 180 adet embriyolu kaz yumurtası kullanıldı. Enfekte grubu oluşturan embriyolu yumurtalara, titresi EID50 10¯³ olarak belirlenen AEV Van Roekel suşu, 1/10 oranında PBS ile sulandırılarak kuluçkanın on ikinci gününde 0,1 ml dozunda sarı kese yoluyla inoküle edildi.

Makroskobik olarak embriyoda cüceleşme, hidrosefalus, tortikollis, ayaklarda çarpıklık, diz eklemlerinde bükülme ve parmaklarda kıvrılmalar gözlenen belli başlı bulgular idi.

Hastalığa özgü mikroskobik değişimler merkezi sinir sisteminde (MSS) gözlendi. Bu değişimler; ödem, vasküler proliferasyon, hafif gliozis, nöyron dejenerasyonu ve nekrozu ile karakterize idi. İskelet kaslarında dejenerasyon, nekroz, musküler distrofi ve sarkolemma proliferasyonu gözlendi.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]