[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 035-038
[ English ] [ PDF ]
ELAZIĞ’DA 1999 YILINDA KOYUN VE KEÇİLERDE GÖZLENEN PESTE DES PETİTS RUMİNANTS (PPR) OLGULARI
Yusuf GÜL1, Murat DABAK1, Mustafa İSSİ1 ,Orhan BAŞBUĞ2
1Fırat Üniversitesi Veteriner, Fakültesi Elazığ-TÜRKİYE
2 Elazığ Tarım İl Müdürlüğü Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Elazığ, koyun – keçi vebası

Bu çalışmada 1999 yılında Elazığ’da ilk kez kuzu ve oğlaklarda görülen PPR olguları bildirilmiştir.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]