[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 189-194
[ English ] [ PDF ]
OKSİTOSİNLE KONTRAKTİLE EDİLEN İN VİTRO SIĞIR MYOMETRİUMU ÜZERİNE GENTAMİSİNİN FARKLI DOZLARININ ETKİLERİ
Kadir SERVİ1, Haki KARA2
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksek Okulu, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Gentamisin, myometrium, in vitro, sığır

Bu çalışma oksitosinle uyarılan in vitro sığır myometriumu üzerine gentamisinin etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Oksitosin verilerek kontraksiyonları uyarılan myometriumlar üzerine gentamisinin 0.062, 0.125 and 0.250 mg/ml dozları uygulanarak 10 dk’lık sürelerde frekans ve gerim gücündeki değişiklikler incelendi. Oksitosin verilmesiyle frekans sayısı 10.125±1.54, amplitütü de 3.70±0.65gr olarak bulundu. Gentamisin uygulanmasıyla hem frekans sayısında, hem de kasılma gücünde doza bağlı olarak azalmalar tesbit edildi. Frekans sayısı sırasıyla 7.25±1.34 (P<0.001), 4.06±0.74 (P<0.001) ve 0.43±0.2 (P<0.001) olurken gerim gücü 2.37±0.52 (P<0.001), 1.06±0.40 (P<0.001) ve 0.45±0.24 (P<0.001) gr olarak bulundu. Sonuçta gentamisinin sığır myometriumu üzerinde kuvvetli inhibisyon yaptığı kanaatine varıldı.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]