[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 207-218
[ English ] [ PDF ]
ELAZIĞ KOŞULLARINDA AÇIK VE KAPALI BARINAKLAR İLE YEM ENERJİ DÜZEYİNİN HOLŞTAYN ERKEK DANALARDA BESİ PERFORMANSINA ETKİSİ*
Metin BAYRAKTAR, Selim KUL, Abdulkadir AKCAN, İ.Halil ÇERÇİ, Talat GÜLER
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Barınak, yem enerji düzeyi, besi performansı Holstayn

Bu araştırmada, 10 aylık yaşta Holştayn erkek danalarının besi performansı, kesim ve karkas özellikleri üzerine, hem açık ve kapalı ahırların, hem de normal ve yüksek enerjili yem ile beslemenin etkileri incelenmiştir.

Deneme grupları; 1.Sundurmalı açık ahır-normal enerjili yemle besleme, 2.Sundurmalı açık ahır-yüksek enerjili yemle besleme, 3. Kapalı ahır-normal enerjili yemle besleme, 4.Kapalı ahır-yüksek enerjili yemle besleme olmak üzere her grupta 7’şer baş hayvandan oluşmuştur. 224 gün süren beside kaba yem olarak kuru ot ve kuru yonca,konsantre yem olarak da 547 NB enerjili normal ve 669 NB enerjili yüksek enerji düzeyli yem verilmiştir. Yemlerin protein düzeyi 109 ile 87.6 SHP arasında olmuştur.

Deneme gruplarında sırasıyla besi başı canlı ağırlık ortalamaları, 204.7, 204.9, 204.7 ve 204.4 kg; besi sonu canlı ağırlık ortalamaları 444.7, 461.0, 429.9 ve 428.4 kg ; beside günlük ortalama ağırlık artışları 1.071, 1.050, 0.988 ve 1.000 kg ve 1 kg ağırlık artışı için yem tüketimi ise 10.29, 9.25, 10.96 ve 10.79 kg olarak saptanmıştır.

Besi sonunda her gruptan 450 kg civarında ikişer baş dana kesimi yapılarak kesim ve karkas özellikleri incelenmiştir. Sonuç olarak gerek besi performansı üzerine ve gerekse de kesim ve karkas özellikleri üzerine farklı barınak sistemlerinin ve rasyonun enerji düzeyinin etkisinin benzer olduğu tespit edilmiştir.

Bu araştırmada, 10 aylık yaşta Holştayn erkek danalarının besi performansı, kesim ve karkas özellikleri üzerine, hem açık ve kapalı ahırların, hem de normal ve yüksek enerjili yem ile beslemenin etkileri incelenmiştir.

Deneme grupları; 1.Sundurmalı açık ahır-normal enerjili yemle besleme, 2.Sundurmalı açık ahır-yüksek enerjili yemle besleme, 3. Kapalı ahır-normal enerjili yemle besleme, 4.Kapalı ahır-yüksek enerjili yemle besleme olmak üzere her grupta 7’şer baş hayvandan oluşmuştur. 224 gün süren beside kaba yem olarak kuru ot ve kuru yonca,konsantre yem olarak da 547 NB enerjili normal ve 669 NB enerjili yüksek enerji düzeyli yem verilmiştir. Yemlerin protein düzeyi 109 ile 87.6 SHP arasında olmuştur.

Deneme gruplarında sırasıyla besi başı canlı ağırlık ortalamaları, 204.7, 204.9, 204.7 ve 204.4 kg; besi sonu canlı ağırlık ortalamaları 444.7, 461.0, 429.9 ve 428.4 kg ; beside günlük ortalama ağırlık artışları 1.071, 1.050, 0.988 ve 1.000 kg ve 1 kg ağırlık artışı için yem tüketimi ise 10.29, 9.25, 10.96 ve 10.79 kg olarak saptanmıştır.

Besi sonunda her gruptan 450 kg civarında ikişer baş dana kesimi yapılarak kesim ve karkas özellikleri incelenmiştir. Sonuç olarak gerek besi performansı üzerine ve gerekse de kesim ve karkas özellikleri üzerine farklı barınak sistemlerinin ve rasyonun enerji düzeyinin etkisinin benzer olduğu tespit edilmiştir.

* Bu çalışma FÜNAF tarafından 144 nolu proje olarak desteklenmiştir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]