[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 131-138
[ English ] [ PDF ]
PRENATAL VE POSTNATAL DÖNEMDE TAVŞAN AKCİĞERLERİNİN HİSTOLOJİK VE ELEKTRON MİKROSKOBİK İNCELENMESİ*
Ali ÖZ1, Aydın GİRGİN2
1İl Tarım Müdürlüğü, Bingöl-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Akciğer, Tavşan, Gelişim

Bu çalışmada prenatal dönemin 19, 21, 23, 25, 27 ve 29 günündeki tavşan fetüslerinden alınan akciğer doku örnekleri ile postnatal dönemde yeni doğan, doğumdan sonraki 5. 10. 15. 20. 30. günlerde alınan örnekler materyal olarak kullanıldı. Alınan doku örnekleri ışık ve elektron mikroskobik olarak değerlendirildi.

Fetal dönemin 19. gününde organ taslaklarında gevşek mezenşimal doku çoğunluktaydı. Akciğer parenşimi çok dallanan tomurcuklara sahip olduğundan, ekzokrin bir bez yapısını andırıyordu. Gebeliğin 21. gününde prizmatik epitel hücrelerinden oluşan bez benzeri yapıların dallanmalarında ve sayılarında artış gözlendi. Bu dönemde bağdokuda ipliklere rastlanmadı. Gebeliğin 23. gününde biçimlenmeye başlayan bronşçukların aralarındaki bez dokuda düz kas hücreleri ve fibroblastlar belirgindi. Elektron mikroskobunda tip II pnömositlerin (epitheliocytus magnus) sitoplazmaları organel yönünden zengindi. Glikojen partiküllerinin miktarı fazla değildi. Fetal dönemin 25. gününde tomurcukların sayısında belirgin bir bir artış gözlendi. Tek katlı özellikteki epiteli oluşturan hücreler prizmatikten kübiğe dönüşmüştü. Bu dönemde bağ dokusunda kollagen iplikler belirginleşmeye başladı. Fetal dönemin 27. gününde fetal inklüzyonların sayısında artışlar tespit edildi. Gebeliğin 29. gününde akciğer merkezi gelişimini tamamladığından ince duvarlı alveollerin sayısında artışlar oldu. Silyum oluşumu bu dönemde başladı.

Postnatal dönemin birinci gününde alveol duvarındaki tip I(epitheliocytus respiratorius) ve tip II pnömositler ayırt edildi. Doğumdan sonraki dönemin 5, 10, 15, 20 ve 30. günlerinde alınan akciğer dokusu örneklerinde kollagen ve elastik ipliklerin kalınlaştıkları gözlendi.

* Bu çalışma doktora tezinden özetlenmiş olup, FÜNAF tarafından desteklenmiştir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]