[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 009-014
[ English ] [ PDF ]
BROİLER PİLİÇLERDE SAĞ VENTRİKÜLER HİPERTROFİ VE ASİTES
İhsan YAMAN, Aydın ÇEVİK
Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksek Okulu,Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Asites,Sağ Ventriküler Hipertrofi,Broiler

Bu araştırmada,sağ ventriküler hipertrofili ve asitesli,200 adet (23-42 günlük),broiler piliç makroskobik ve mikroskobik olarak incelendi. Makroskobik olarak,karın ve göğüs boşluğu ile perikard kesesinde oldukça fazla miktarda,hafif sarımtırak renkte ve hava ile temasta hemen pıhtılaşan bir sıvı tespit edildi. Karaciğerde büyüme,koyu kırmızı mavimtırak bir renk,kalpte sağ ventriküler hipertrofi ve aşırı derecede dilatasyon,akciğerlerde ise konjesyon ve ödem gözlendi. Mikroskobik olarak karaciğerde hiperemi ve hepatositlerde dejenerasyonun yanısıra sinuzoidal dilatasyon ile hemoraji belirlendi. Kalpte,özellikle sağ ventrikulüste inter ve intramusküler ödem,kas liflerinde dejenerasyon ve nekroz ile akciğerlerde ödem ve hemoraji dikkati çekti.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]