[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 023-026
[ English ] [ PDF ]
İNEK VE DÜVELERDE MEME PAPİLLOMATOZİSİNİN TEDAVİSİ VE ETİYOLOJİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMA
Halis ÖCAL1, Atilla YILDIZ2, Ali Mükremin APAYDIN1, Erdal KAYGUSUZOĞLU3
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Sivrice M.Y.O , Elazığ-TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi Bingöl M.Y.O , Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Meme, papillamatozis, inek, düve

Bu çalışmada meme başında ve/veya meme derisinde papillom bulunan 58 baş inek ve düve materyal olarak kullanıldı. Otuz hayvanda bulunan papillomlar elektrokoterle uzaklaştırılırken, geri kalan hayvanların 8’ine otohemoterapi, 10’una otojen aşı ve 10’una da otohemoterapi + otojen aşı uygulandı.

Otuz hayvandan alınan siğil örneklerinin histopatolojik muayenesinde, siğillerin 3’ünün (% 10) fibrom, 13’ünün (% 43.3) fibropapillom, 11’inin (% 36.7) papillom, 1’inin (% 3.3) hemangiom ve 2’sinin (% 6.7) fibrosarkom olduğu belirlendi.

Otohemoterapi + otojen aşı, koterizasyon, otohemoterapi ve otojen aşı şeklinde yapılan 4 farklı tedavi denemesi sonunda sırasıyla % 100, 86.6, 37.5 ve 70 oranında iyileşmenin şekillendiği tespit edildi.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]