[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 067-076
[ English ] [ PDF ]
ESMER IRK İNEKLERDE BAZI MEME ÖZELLİKLERİ, MEME PUANI VE BUNLAR İLE SÜT VERİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
İbrahim ŞEKER , Metin BAYRAKTAR
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Meme Özellikleri, Süt Verimi, Fenotipik Korelasyon, İsviçre Esmeri

Bu araştırma, Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen Esmer ırkı ineklerde bazı meme özellikleri ile süt verimi arasındaki ilişkileri ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada hayvan materyali olarak toplam 99 baş sağmal inek kullanılmıştır.

Ön meme başı uzunluğu ve çapı, meme yüksekliği özellikleri için laktasyon dönemi, sayısı ve süt verim grupları arası farklılıklar istatistiki olarak farklı düzeylerde önemli (p<0.05, p<0.01 ve p<0.001) hesaplanmıştır. Buna karşılık, ön meme başları arası mesafe için laktasyon dönem ve sayısı, ön meme başı çapı için süt verimi grupları arasındaki farklılıklar istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. Benzer şekilde meme puanı için laktasyon dönemi ve süt verim grupları arasındaki farklılık önemli bulunmamıştır.

Ön meme başı uzunluğu ve çapı ile gerçek ve 305 günlük süt verimi arasında hesaplanan fenotipik korelasyon katsayıları – 0.40 ile 0.54 düzeyindedir. Bu değerlerden – 0.25’den küçük ve 0.22’den büyük olanlar p<0.05 ile p<0.001 arasında değişen düzeylerde önemli hesaplanmıştır. Bu değerler meme puanı için ise 0.01 ile 0.28 arasında bulunmuş olup, 0.20’den büyük olanlar p<0.05 ile p<0.01 arasında değişen düzeylerde istatistiki anlamda önemli olmuştur.

Sonuç olarak işletmede bulunan ineklerde ön meme başı uzunluğu literatür bildirişlerden yüksek bulunmuştur. Süt veriminin artması ile meme yüksekliğinin azaldığı tespit edilmiştir. Meme puanı bakımından ise yüksek puan alan ineklerin yüksek süt verimli inekler oldukları belirlenmiştir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]