[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 185-188
[ English ] [ PDF ]
ELAZIĞ YÖRESİ GÜVERCİNLERİNDE (COLUMBA LİVİA) BULUNAN KAN PARAZİTLERİ VE YAYILIŞ ORANLARI
Ergün KÖROĞLU, Sami ŞİMŞEK
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Elazığ, Kan parazitleri, Güvercin

Bu çalışma, 2000 yılı içerisinde Elazığ yöresinde güvercinlerde (Columba livia) kan parazitlerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu süre içerisinde 53 güvercinden perifer kan frotisi hazırlanmıştır. Hazırlanan preparatlar % 5’lik Giemsa boya solusyonunda (% 5, pH 7.2) boyandıktan sonra mikroskopta immersion objektifi altında incelenmişlerdir. Mikroskopik inceleme sonucunda 53 güvercinin 39’unda (% 73.58) Haemoproteus columbae tespit edilmiştir. Başka bir kan paraziti saptanamamıştır.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]