[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 175-178
[ English ] [ PDF ]
PORSUK (MELES MELES) İSKELET SİSTEMİ ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR III. SKELETON AXIALE
Gürsel DİNÇ
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Porsuk, Meles meles, aksiyal iskelet, makro-anatomik

Bu çalışmada, porsuk’un aksiyal iskelet sisteminin incelenmesi amaçlanmıştır. Os occipitale’de crista nuchae ve crista occipitalis externa gelişmiş fakat protuberentia occipitalis externa gelişmemişti. Os frontale’nin proc. zygomaticus’u ve for. supraorbitale mevcut değildi. Crista facialis ve foramen infraorbitale iyi gelişmişti. Omurların dağılımı C7, T13, L7, S3, Ca16 şeklindeydi. Sırt omurlarında 11. omur anticlinal omurdu.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]