[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 145-154
[ English ] [ PDF ]
ELAZIĞ YÖRESİ KOYUNLARINDA MİDE-BAĞIRSAK NEMATODLARININ YAYGINLIĞI *
Ergün KÖROĞLU1, Sami ŞİMŞEK1, Nurettin DİLGİN2, İbrahim GÜLTEKİN2, Mehtap Gül ALTAŞ3
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
2Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Elazığ-TÜRKİYE
3Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Şanlıurfa-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: : Elazığ, Koyun, Mide-bağırsak nematodları, Yaygınlık

Elazığ yöresi koyunlarında mide-bağırsak nematodları ve bunların yaygınlık oranlarını belirlemek amacıyla Şubat 1998-Şubat 2000 tarihleri arasında yapılan bu çalışmada, 150 koyunun mide ve bağırsakları incelenmiştir. İncelenen 150 koyunun 134’ü (%89.33) nematodlarla enfekte bulunmuş ve bunlarda 26 tür nematod saptanmıştır. Enfekte koyunlardan 63879 adet nematod toplanmış ve ortalama parazit sayısı koyunlarda 476.71 adet olarak belirlenmiştir. Bir hayvanda bulunan toplam parazit sayısı 1-3223 adet, tür sayısı ise 1-11 olarak saptanmıştır.

Enfekte koyunlarda en çok görülen türler Marshallagia marshalli (%66.67), Ostertagia circumcincta (%62.67), O.occidentalis (%42), O.trifurcata (%24.67), Trichuris ovis (%28.67), Trichuris skrjabini (%20.67), Nematodirus abnormalis (%18.67), Teladorsagia davtiani (%14) ve N.filicollis (%13.33) olarak belirlenmiştir.

Koyunlarda en fazla görülen Marshallagia marshalli ve Ostertagia türleri yılın tüm aylarında görülürken, Ostertagia türlerinin hayvanlardaki parazit sayısı Haziran, Temmuz, Ekim, Kasım ve Aralıkta yüksek, diğer aylarda düşük sayıda bulunmuştur. M.marshalli Mart-Eylül aylarında düşük, diğer aylarda yüksek bulunmuştur. Trichostrongylus türleri Şubat ayında görülmemesine rağmen, diğer aylarda düşük düzeylerde, Nematodirus türleri ise Mayıs ayında görülmemesine rağmen diğer aylarda görülmüş ve Ağustos ve Ekim’de en yüksek düzeye ulaşmıştır.

* Bu çalışma Hayvan Hastalıkları Araştırma Enstitüsü (Elazığ) tarafından desteklenmiştir (TAGEM HS/98/08/04).


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]