[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 085-090
[ English ] [ PDF ]
KÖPEKLERDE PRE-OPERATİF TEK DOZ ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ
Sami ÜNSALDI, Cihan GÜNAY
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Ceftazidime, Köpekler

Bu çalışmada; vücut ağırlıkları 15-20 kg ve 1-3 yaşları arasında değişen 4’ü dişi, 6’sı erkek olmak üzere 10 adet ergin melez köpek kullanıldı. Köpekler (5’i kontrol) ve (5’i uygulama) olmak üzere iki eşit gruba ayrıldı. Her iki gruptaki köpeklerde de enteretomy ve gastrotomy operasyonları gerçekleştirildi. Kontrol grubundaki köpeklere herhangi bir antibiyotik verilmezken, uygulama grubundaki köpeklere operasyon öncesi 1 gr ceftazidim verildi. Kontrol grubundaki köpeklerin 2’sinde subkutan supparasyon, birinde ise supparasyonla birlikte bağırsak evantrasyonu gözlendi. Uygulama grubundaki hayvanların hiçbirinde postoperatif bir komplikasyonla karşılaşılmadı. Bu çalışmanın sonucu; operasyon öncesi tek doz ceftazidime uygulanmasının operasyon sonrası gelişebilecek enfeksiyon ve ona bağlı oluşan komplikasyonları önlemede yeterli olduğunu göstermektir.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]