[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 091-100
[ English ] [ PDF ]
ELAZIĞ BÖLGESİNE İTHAL EDİLEN İNEKLERİN DOĞUM SONRASI FERTİLİTE DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI*
Muhterem AYDIN, Hüseyin DEVECİ
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Fertilite parametreleri, Simental, Holştayn

Bu çalışma, Elazığ ve çevresine 1991-1996 yılları arasında ithal edilen Simental ve Holştayn ırkı ineklerde doğum sonrası fertilite durumlarının takip edilmesi ve bölgeye uyumlarının araştırılması amacı ile yapıldı.

Bölgeye gebe olarak getirilen Simental ve Holştayn ırkı ineklerin doğumdan önce kayıtları tutuldu. Hayvanların beslenme durumu, barınaklar ve idari faktörler değerlendirildi. Doğumdan sonra, hayvanlar iki gruba ayrıldı. Birinci grubu oluşturan hayvanlar, gebe kalıncaya veya 5. tohumlamaya kadar takip edildi. İkinci grubu oluşturan hayvanlar, doğum sonrası 15-60. günler arası, haftada iki defa, alınan kan örneklerinde, plazma progesteron değerleri ve haftada bir defa yapılan rektal palpasyon ve ultrason muayeneleri ile izlendi.

İki ırk arasında, involusyon süresi, doğum-ilk östrüs aralığı, siklus uzunluğu, doğum-ilk tohumlama aralığı, doğum-gebe kalma aralığı ve buzağılama aralığı arasında istatistiki olarak önemli fark görülmediği tespit edildi. Uterus involusyonu ve fertilite parametreleri Simental ve Holştayn ırkı ineklerde sırasıyla 46.25±10.80, 45.25±7.68, gün, doğum-ilk östrüs aralığı 44.66±2.57, 40.50±3.93 gün, siklus uzunluğu 23.66±1.26, 23.16±2.21 gün, doğum-ilk tohumlama aralığı 80.47±3.25, 90.42±5.30 gün, doğum-gebe kalma aralığı 136.88±5.22, 132.16±7.86 gün ve buzağılama aralığı 417.10±5.21 410.83±7.78 gün olarak belirlendi.

İlk tohumlamada gebelik oranı simental ve holştayn ineklerde sırasıyla %18.31 ve %33.33 toplam gebelik oranı, %18,91 ile %29,69 olarak hesaplanmıştır. Toplam gebelik oranında ırklar arasında istatistiki olarak önemli fark görülmez iken, birinci tohumlamada gebelik oranının Simental ırkı ineklerde daha düşük ve gebelik başına tohumlama sayısının daha yüksek (P<0.05) olduğu belirlendi.

Sonuç olarak, hayvancılığı geliştirme açısından bir seçenek olan damızlık hayvan ithalinin, yeterli alt yapı ve barınak oluşturulmadan, yetiştiriciye tam bir eğitim verilmedikçe ve bu konuda yeterli uzman yetiştirilmedikçe, başarıya ulaşılması oldukça zor görülmektedir.

* Bu araştırma F. Ü Araştırma Fonu (FÜNAF-214) tarafından desteklenmiş ve aynı adlı doktora tezinden özetlenmiştir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]