[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 195-198
[ English ] [ PDF ]
ELAZIĞ YÖRESİ GÜVERCİNLERİNDE (COLUMBA LİVİA) BULUNAN EKTOPARAZİTLER VE YAYILIŞ ORANLARI
Ergün KÖROĞLU , Sami ŞİMŞEK
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Elazığ, Ektoparazit, Güvercin

Elazığ yöresinde yaşayan 53 güvercin (Columba livia) ektoparazitler yönünden incelenmiş, bunların 41’i (% 77.36) üç ayrı tür ile enfeste bulunmuştur. Enfeste güvercinlerde Columbicola columbae (% 68.29), Pseudolynchia canariensis (% 36.59) ve Goniocotes bidentatus (% 12.20) türleri saptanmıştır

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]