[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 361-366
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
1991-2000 YILLARI ARASINDA F.Ü. VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİKLİNİĞİ’NE GETİRİLEN HAYVANLARDAKİ GÖZ HASTALIKLARI OLGULARI
Enis KARABULUT, Sami ÜNSALDI
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Göz, hastalık, hayvan.
Özet
Bu çalışmada,1991-2000 yılları arasında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniği’ne getirilen hayvanlarda ki göz hastalıklarının bir değerlendirilmesi yapıldı. On yıllık sürede toplam 177 olguda göz hastalığı saptandı. Göz hastalıkları çeşitlerinin hayvanlara ve yıllara göre dağılımı incelendi.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]