[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 361-366
[ Turkish ] [ PDF ]
Oculer Diseases Cases in the Animals Brought to the Surgery Clinic of Fırat University, Faculty of Veterinary Medicine in 1991-2000
Enis KARABULUT, Sami ÜNSALDI
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Keywords: Oculer,disease,animal.

In this study, ocular diseases in the animals brought to the Surgery Clinic of Fırat University, Faculty of Veterinary Medicine in 1991-2000 were evaluated. Various ocular diseases were observed in total of 177 cases at the period of ten year. Variety ocular diseases were examined according to animals and cases per year.

[ Turkish ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]