[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 423-430
[ Turkish ] [ PDF ]
The Importance and Metabolism of Vitamin C in Domestic Animals
Mustafa İSSİ , Yusuf GÜL
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Keywords: Ascorbic acid, vitamin C, domestic animals.

The information about the importance of ascorbic acid, its syntesies and destruction, its role in cellular physiology, its relationship with other diseases and also the blood level of vitamin C, its dose, toxity, its relationship with other medicines was revieved.

[ Turkish ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]