[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 423-430
[ English ] [ PDF ]
EVCİL HAYVANLARDA VİTAMİN C’NİN ÖNEMİ VE METABOLİZMASI
Mustafa İSSİ , Yusuf GÜL
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Askorbik asit, vitamin C, evcil hayvan.

Evcil hayvanlarda vitamin C’nin öneminin ve metabolizmasının anlaşılması açısından, askorbik asidin önemi, sentezi ve yıkımı, hücre fizyolojisindeki yeri, bazı hastalıklarla ilişkisi, kan vitamin C düzeyleri, uygulama şekilleri ve dozu ile toksisitesi ve çeşitli ilaçlarla etkileşimleri hakkında bilgiler verilmiştir.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]