[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 309-314
[ English ] [ PDF ]
BİR BROİLER CİVCİVDE NEFROBLASTOMA
Erkan KARADAŞ, Necati TİMURKAAN, Hayati YÜKSEL
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kanatlı, Nefroblastoma, Patoloji.

Bölgemizde ilk defa, spontan olarak, 25-günlük, Broiler ırkı, bir erkek civcivde nefroblastoma (embriyonal nefroma) tespit edildi. Makroskobik olarak, tümör dokusu, sublumbar bölgede, sağ böbreğin tüm loplarını kaplayacak şekilde yerleşmiş, gri beyaz, pembemsi renkte, kapsüllü, et kıvamında, soliter bir kitle idi. Kesit yüzü lobüllü, miksomatöz yapıda ve açık kahvemsi renkte olup, hemorajik ve nekrotik odaklar ile bezenmişti. Sol böbrek loplarında ve ekstrarenal dokularda tümör metastazlarına rastlanmadı. Mikroskobik olarak, tümör dokusu, değişen derecelerde diferensiyasyonlar gösteren, daha yaygın bir biçimde mezenşimal ve daha az olarak epiteliyal komponentlerden oluşmuştu.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]