[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 251-262
[ English ] [ PDF ]
ELAZIĞ ELET MEZBAHASINDA KESİLEN KOYUN VE KEÇİ MEMELERİ ÜZERİNDE PATOLOJİK İNCELEMELER
Nesrin SAVTEKİN1, Nursal METİN2
1İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü DİYARBAKIR
2Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi. AYDIN
Anahtar Kelimeler: Koyun, Keçi, Mastitis, Patomorfoloji.

Bu çalışma, Elazığ bölgesinde, koyun ve keçilerde klinik mastitislerin insidenslerini ortaya koymak ve klinik mastitisli bu hayvanların meme dokularında ve ilgili lenf düğümlerinde saptanan değişiklikleri, patomorfolojik olarak incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, 1 yıl boyunca, mezbahada, ante mortem olarak, inspeksiyon ve palpasyonla muayene edilen 6500 koyun (13000 meme lobu) ve 1200 keçiden (2400 meme lobu), post mortem muayene sonucu, mastitisli veya mastitis yönünden şüpheli görülen 190 koyun memesi (285 lop) ile bunlara ait 150 supramammar lenf düğümü ve 79 keçi memesi (132 lop) ile bunlara ait 52 supramammar lenf düğümü örnekleri alınarak, patomorfolojik olarak incelenmiş, makroskobik ve mikroskobik değişimler kaydedilmiş ve resimlendirilmiştir. Ayrıca, mikrobiyolojik olarak, klinik mastitis tespit edilen lobların koyunlarda 133'ünden, keçilerde de 67'sinden standart ekimler yapılmış ve üreyen mikroorganizmalar identifiye edilmiştir.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]