[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 405-412
[ English ] [ PDF ]
MUŞ ŞARTLARINDA LIMOUSIN X ESMER MELEZI (F1 ) BUZAĞILARDA BÜYÜME VE ERKEK DANALARDA BESİ PERFORMANSI
Hasan TASALI1, Metin BAYRAKTAR2
1Fırat Üniversitesi Muş Meslek Yüksek Okulu, Muş / TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Büyüme, Besi Performansı, Limousin, Esmer, Melezleme.

Bu çalışma Muş Alparslan Tarım İşletmesinde yapılmış ve Limousin x Esmer birleştirmesinden elde edilen 38 adet buzağı süt emme döneminde büyümenin takip edilmesi için, 23 adet erkek dana da besi döneminde besi performansının ortaya konulması için kullanılmıştır.

Melez buzağılarda ortalama doğum ağırlığı 39.18 kg, süt kesim ağırlığı 83.87 kg bulunmuştur. Buzağıların süt emme dönemi boyunca 0.533 kg günlük ortalama ağırlık artışı sağladıkları belirlenmiştir. Günlük ortalama ağırlık artışı bakımından cinsiyet grupları arası farklılık istatistiki anlamda önemsiz olarak hesaplanmıştır(p>0.05).

Melez erkek danalar altı aylık yaşta ve ortalama 149.17 kg canlı ağırlıkta besiye alınmışlar ve 360 gün süren besinin sonunda besi sonu ağırlıkları ise ortalama 509.45 kg olarak tespit edilmiştir. Tüm besi boyunca günlük ortalama canlı ağırlık artışı 1.010 kg olarak hesap edilmiştir.

Melez besi danalarında ortalama kesim ağırlığı 551.48 kg, sıcak karkas ağırlığı da 314.52 kg ve sıcak karkas randımanı da % 56.98 olarak belirlenmiştir. Ayrıca kesim özelliklerinden baş, deri, dört ayak, takım ve dalak oranları sırasıyla % 3.18, 8.57, 1.77, 2.70 ve 0.16 olarak tespit edilmiştir.

Sonuç olarak Limousin X Esmer melezi buzağıların saf Esmer ırka göre büyüme ve besi performansı açısından fazla bir üstünlük sağlamadığı kanaatine varılmıştır.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]