[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 293-298
[ English ] [ PDF ]
VARFARİN, ASPİRİN VE SÜLFANİLAMİDİN SAĞLIKLI FARELERDE PROTROMBİN ZAMANI ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ
Ali BİLGİLİ 1, Sezai KAYA 1, Ender YARSAN 1, Rauf AKKAYA 2, Mehmet ÖZDEMİR 3, Ruhtan BAŞKAYA 4
1 Ankara Üniversitesi. Veteriner Fakültesi, Farmakoloji-Toksikoloji Anabilim Dalı, Ankara.
2 Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Ankara.
3A.K.Ü. Veteriner Fakültesi, Farmakoloji-Toksikoloji Anabilim Dalı, Afyon.
4 Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Ankara.
Anahtar Kelimeler: : Varfarin, Aspirin, Sülfanilamid, Protrombin zamanı.

Bu çalışma kapsamında, pıhtılaşmayı önleyici madde olarak kullanılan varfarin, aspirin ve sülfanilamidin farklı kombinasyonlarının protrombin zamanı üzerine olan etkileri değerlendirildi. Bu amaçla her birinde 24 fare bulunan dört grup oluşturuldu. Grup 1 kontrol olarak tutuldu ve varfarin, sülfanilamid, aspirin içermeyen yemle beslendi. İkinci gruba 100 mg/kg canlı ağırlık dozunda aspirin ve %0.025 varfarin; üçüncü gruba 250 mg/kg canlı ağırlık dozunda sülfanilamid ve %0.025 varfarin ve dördüncü gruba da 100 mg/kg canlı ağırlık dozunda aspirin, %0.025 varfarin, 250 mg/kg canlı ağırlık dozunda sülfanilamid karışımı yemle birlikte ağız yoluyla verildi. Çalışmanın 2, 4, 8, 16, 24, 48 ve 72. saatlerinde alınan kan örneklerinde protrombin zamanı ticari kit kullanılarak belirlendi. Bu üç maddenin bir arada verildiği gruplarda 48. saatte bütün farelerde ölüm şekillendiğinden 72. saatte ölçüm yapılamadı. Elde edilen veriler, özellikle bu üç maddenin birlikte verilmesinin pıhtılaşma olayında daha etkili olacağı sonucunu ortaya çıkardı.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]