[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 367-374
[ Turkish ] [ PDF ]
Congenital Anomalies of Calves Admitted to The Surgery Clinics of Fırat University,Faculty of Veterinary Medicine Between 1991-2000
Enis KARABULUT, Sami ÜNSALDI, Taner DURGUN
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Keywords: Calves, Anomaly, Congenital.

Various anomalies of different organ systems were observed in 95 out of 679 calves (13.99%) in different breeds and sexes, which were brought to Fırat University,Surgery Clinic of the Faculty of Veterinary Medicine. Those which curable, were treated.

[ Turkish ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]