[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 367-374
[ English ] [ PDF ]
1991-2000 YILLARI ARASINDA FIRAT ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ KLİNİĞİ’NE GETİRİLEN BUZAĞILARDAKİ DOĞMASAL ANOMALİ OLGULARI
Enis KARABULUT, Sami ÜNSALDI, Taner DURGUN
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Buzağılar, Anomali, Doğmasal.

1991-2000 yılları arasında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniği’ne getirilen değişik ırk ve cinsiyetteki 679 buzağıdan 95 tanesinde (%13,99) çeşitli sistemlere ait doğmasal anomaliler saptandı. Sağaltıma elverişli olanlarda gerekli müdahalelerde bulunuldu.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]