[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 275-286
[ English ] [ PDF ]
ELAZIĞ ELET MEZBAHASINDA KESİLEN İNEKLERDE MASTİTİSLER ÜZERİNE PATOLOJİK İNCELEMELER
Hayati YÜKSEL, Erkan KARADAŞ
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: İnek, Mastitis, Patoloji.

Bu çalışma, Elazığ bölgesindeki bir mezbahada kesilen ineklerdeki klinik ve subklinik mastitislerin oranlarını ortaya koymak ve mastitisli hayvanların meme loplarında saptanan değişiklikleri patomorfolojik olarak incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, 1 yıl boyunca kesime alınan 1950 ineğe ait 7800 meme lobu, klinik olarak inspeksiyon ve palpasyonla muayene edilmiş, bunlardan 1888 ineğe ait 7552 meme lobuna ayrıca, postmortem olarak, California Mastitis Testi (CMT) uygulanmıştır.

Bakteriyolojik olarak, klinik mastitisli ve CMT ile pozitif sonuç veren meme loplarından standart ekimler yapılmıştır. Antemortem olarak, inspeksiyon ve palpasyonla muayene edilen 1950 ineğin 62’sine (% 3.18) ait 84 (% 1.07) meme lobunda klinik mastitis, geriye kalan 1888 ineğin 98’ine (% 5.02) ait 122 (% 1.56) memlobunda subklinik mastitis tespit edilmiştir. Klinik ve subklinik mastitisli 160 ineğin 206 meme lobundan yapılan bakteriyolojik ekimlerde, 132 meme lobundan değişik etkenler izole ve identifiye edilmiş, 74 meme lobundan ise herhangi bir etken üretilememiştir.

Klinik veya subklinik mastitisli 160 (% 8.20) ineğe ait 206 (% 2.63) meme lobunun histopatolojik incelemesinde; 25 (% 1.28) ineğin 27 (% 0.35) meme lobunda akut kataral purulent galaktoforitis ve mastitis, 88 (% 4.51) ineğin 119 (% 1.53) meme lobunda kronik kataral galaktoforitis ve mastitis, 4 (% 0.20) ineğin 5 (% 0.06) meme lobunda akut gangrenöz mastitis, 18 (% 0.92) ineğin 24 (% 0.31) meme lobunda kronik purulent apseli mastitis ve 11 (% 0.56) ineğin 14 (% 0.18) meme lobunda nonpurulent interstisyel mastitise ilişkin değişiklikler kaydedilmiş; 14 (% 0.71) ineğe ait 17 (% 0.22) meme lobunda herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]