[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 287-292
[ English ] [ PDF ]
BİR KOYUNDA BÖBREK KARSİNOMU
Erkan KARADAŞ, Necati TİMURKAAN
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Koyun, Böbrek Karsinomu, Patoloji.

Bölgemizde ilk defa 6-7 yaşlarındaki dişi bir koyunda primer böbrek karsinomu tespit edildi. Makroskobik olarak, sağ böbreğin kraniyal kutbunda, kapsüllü, ovoid ve soliter bir kitle olarak yerleşen tümörün kesit yüzü lobüler görünümlü olup, gri ya da açık sarımtırak renkte nekroz ve kanamalar vardı. Tümörün ekstrarenal dokularda metastazları görülmedi. Mikroskobik olarak tümör dokusunun büyük bir bölümü, sabun köpüğü görünümünde, şeffaf, vakuoler sitoplazmalı iğ ya da mekik biçimindeki hücrelerin meydana getirdiği solid alanlar ile bazofilik sitoplazmalı, kübik ya da prizmatik hücrelerden oluşan papiller, tubuler ve kistik yapılardan meydana gelmişti.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]