[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 401-403
[ English ] [ PDF ]
ELAZIĞ’DA YABANİ GÜVERCİNLERDE (COLUMBA LİVİA) EİMERİA TÜRLERİNİN BULUNUŞU
Ergün KÖROĞLU, Sami ŞİMŞEK
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji A.B.D, ELAZIĞ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Elazığ, Güvercin, Coccidiosis.

Bu çalışma 2000 yılı içerisinde Elazığ şehir merkezinden elde edilen güvercinlerde (Columba livia) coccidia etkenlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Güvercinlerden elde edilen dışkı örnekleri çinko sülfat flotasyon metodu ile hazırlanarak mikroskopik muayeneye tabi tutulmuş, muayene edilen 53 örnekten 8’inin (% 15.09) coccidia ookisti taşıdığı görülmüştür. Müsbet dışkı örnekleri % 2.5’lik potasyum dikromat solusyonu ile karıştırılarak, ayrı ayrı petri kutularına ince bir tabaka teşkil edecek şekilde yerleştirilmiş ve sporlanmaya bırakılmıştır.

Sporlanmış örneklerden yapılan bakılarda müsbet 8 numunenin hepsinde Eimeria labbeana ve E.columbarum türlerinin ookistleri beraber bulunmuştur.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]