[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 315-324
[ English ] [ PDF ]
KEDİDE KALP VENLERİ ÜZERİNDE MAKRO ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA
Gürsoy AKSOY, Hüseyin KARADAĞ, Zafer SOYGÜDER
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi,Van / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kalp venleri, kedi, anatomi.

Bu çalışmada, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın 6 adet ergin kedi kullanıldı. Materyallere latex enjeksiyon metodu uygulandı. Kalbi drene eden venlerin v. cordis magna, v. cordis media, vv. cordis parvae (dextrae) ve vv. cordis minimae (thebesii) olduğu tespit edildi. Sinus coronarius’un v. cordis magna ile v. cordis media’nın birleşmesinden şekillendiği belirlendi. V. interventricularis paraconalis ve v. interventricularis subsinuosus’un son dalları arasında anastomozun bulunduğu gözlendi. Vv. cordis parvae’yı oluşturan venlerin orijinlerinin değişken olduğu belirlendi.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]