[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 375-380
[ English ] [ PDF ]
OKSİTOSİNLE KONTRAKTİLE EDİLEN İNVİTRO KEDİ MYOMETRİUMUNA ERİTROMİSİNİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Kadir SERVİ1, Haki KARA2
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksek Okulu, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Eritromisin, myometrium, oksitosin, kedi.

Bu çalışma in vitro kedi myometriumu üzerine eritromisinin farklı dozlarının etkilerini araştırmak amacıyla yapıldı. Myometrial örnekler oksitosinle uyarıldıktan sonra eritromisinin 0.6, 1.2, 1.8 ve 2.4 mM konsantrasyonları uygulanarak 10 dakikalık sürede uterus kontraksiyonlarının frekans sayısı ve pik amplütüdü incelendi. Oksitosin uygulamasıyla frekans sayısı 11±0.4 olduğu, 0.6 mM eritromisin verilmesiyle 15± 1.4 (P<0.001) olurken, 1.2 mM dozunda 28± 3.5 (P<0.001), 1.8 mM dozunda 20±1.2 (P<0.001) ve 2.4 mM dozunda ise 4±0.6 (P<0.001) olarak bulundu. Pik amplitüt değerlerinin ise oksitosin uygulaması ile 3.37± 0.41 iken eritromisin uygulamasıyla doza bağımlı olarak azaldığı ve 2.4 mM dozunda azalma göstererek 0.65±0.15 grama düştüğü (P<0.001) belirlendi. Eritromisinin düşük dozlarının myometrium kasılmalarının frekansını artırırken amplitütünü düşürdüğü, yüksek konsantrasyonlarda ise hem frekansı hemde amplitütü azalttığı sonucuna varıldı.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]