[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 241-244
[ English ] [ PDF ]
VAN KEDİLERİNDE ARTERİA AXİLLARİS, BRACHİALİS VE MEDİANA’NIN KOLLARI ÜZERİNDE MAKROANATOMİK BİR ÇALIŞMA
Hüseyin KARADAĞ, Zafer SOYGÜDER, Zekeriya ÖZÜDOĞRU
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Van / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Van Kedisi, Arterler, Ön bacak, Anatomi.

Bu çalışmada Van kedilerinde arteria axillaris, brachialis ve mediana’nın dallanması incelendi.

A. axillaris, a. subclavia’nın distal devamıydı. Omuz ekleminin flexor yüzünde truncus subscapularis ve a. brachialis’e ayrılarak sonlandı.

A. circumflexa humeri cranialis’in, a. brachialis’in caudal’inden çıkıp dorso-cranial yönde seyrettiği gözlendi.

A. collateralis ulnaris’in, a. brachialis superficialis’in hemen distal’inde a. brachialis’ten tek kök halinde çıktığı belirlendi.

A. interossea cranialis ve caudalis’in a. brachialis’ten ayrı ayrı çıktığı saptandı.

A. ulnaris, a. interossea caudalis’in verdiği ilk daldı.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]