[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 353-360
[ English ] [ PDF ]
İVESİ ERKEK TOKLULARININ DEĞİŞİK YAŞLARDAKİ BEDEN AĞIRLIĞI VE BEDEN ÖLÇÜLERİ İLE BAZI KARKAS ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
İbrahim ŞEKER , Selim KUL
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Beden Ağırlığı, Beden ve Karkas Ölçüleri, İvesi.

Bu araştırma İvesi erkek toklularında beden ağırlığı, beden ölçüleri ile bazı karkas özellikleri arasındaki ilişkileri tespit etmek amacıyla yapılmıştır.

Araştırmada beden ağırlığı ile beden ölçüleri arasında genellikle bütün tartım ve ölçüm günlerinde pozitif ve istatistiki olarak önemli fenotipik korelasyon değerleri saptanmıştır. Beden ağırlığı ile bazı karkas özellikleri arasındaki korelasyon değerleri 400. günde genellikle .pozitif ve istatistiki olarak önemli bulunmasına rağmen, diğer günlerde bu değerler genellikle negatif ve düşük düzeyde belirlenmiştir. Beden ölçüleri ile bazı karkas özellikleri arasındaki korelasyonlar ise genellikle 400. gün haricinde negatif, düşük veya orta düzeyde saptanmıştır.

Araştırmada, beden ağırlığının tahmininde beden ölçülerinin; bazı karkas özelliklerinin tahmininde beden ağırlığının (400. gün) kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Yine 400. gündeki cidago ve sağrı yüksekliği, beden uzunluğu, göğüs ve sağrı genişliğinin sıcak karkas ağırlığını; sağrı yüksekliği, beden uzunluğu, göğüs genişliği ve incik çevresinin soğuk karkas ağırlığını; sağrı yüksekliğinin karkasta toplam yağ ağırlığını; göğüs genişliğinin sıcak ve soğuk karkas randımanını tahmin etmede kullanılabileceği sonucu ortaya çıkmıştır.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]