[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 417-422
[ English ] [ PDF ]
İNTRAABDOMİNAL ADEZYONLAR
Enis KARABULUT
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Adezyon, intraabdominal adezyon.

İntraabdominal operasyonlardan sonra ortaya çıkan adezyonlar vücudun savunma sistemi olmasına rağmen çeşitli komplikasyonlara neden olurlar. İntraabdominal operasyonlardan birkaç saat sonra fibrinöz adezyonlar oluşmaktadır. Bu fibrin ya fibrinolitik aktivite tarafından tamamen ortadan kaldırılarak yerini temiz bir peritona bırakmakta ya da fibroblastların çoğalmasıyla organize olarak fibröz adezyonlara dönüşmektedir. Profilaksi postoperatif intraabdominal adezyonların oluşumunu azaltabilir.

Adezyonları önlemek için yapılan girişimler şöyle bölümlendirilebilir; Fibrin birikiminin önlenmesi, oluşan fibrinin ortamdan uzaklaştırılması, serozal yüzeylerin birbirinden uzaklaştırılması, fibroblastik proliferasyonun inhibe edilmesi, yara iyileşmesi ve epitelizasyonun sitümüle edilmesi, plikasyon yöntemi.

Laparoskopik olarak adezyonların ayırt edilmesi adezyonların yeniden şekillenmesinin önlenmesinde laparotomiye göre daha etkilidir.

Bu derleme; İntraabdominal adezyonlar hakkında bilgiler içermektedir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]