[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 413-416
[ Turkish ] [ PDF ]
Laparoscopic Surgery
Enis KARABULUT
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji A.B.D, ELAZIĞ / TÜRKİYE
Keywords: Laparoscopy, equipment, technique, complication, surgery.

Laparoscopy has been utilized as diagnostic and therapeutic purposes in veterinary clinical practice since the early 1970.The basic equipments to perform laparoscopy includes; video equipments, equipments for pneumoperitoneum, power sources and instruments for laparoscopic surgery. There are several contraindications, advantages and disadvantage at performing laparoscopic surgery. It can also lead to complications. This review includes information about laparoscopic surgery.

[ Turkish ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]