[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 065-070
[ English ] [ PDF ]
KOYUN KARACİĞER DOKU ARGİNAZINDA –SH GRUPLARININ VARLIĞI VE ENZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNE SÜLFÜR GRUBU İÇEREN, AROMATİK VE HİDROKSİLLİ AMİNO ASİTLERİN ETKİSİ
Fulya BENZER, Sema TEMİZER OZAN
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Koyun, karaciğer, arginaz, amino asitler, sülfhidril grupları

Koyun karaciğer doku arginazı üzerine aromatik amino asitlerden tirozin ve triptofan; hidroksilli amino asitlerden serin ve treonin; sülfür grubu içeren amino asitlerden sistein, metionin ile protein yapısında yer almayan amino asitlerden homosisteinin etkileri araştırılmıştır. Enzimin yapısında thiol gruplarının olup olmadığını anlamak için p-kloromerküri benzoik asit ve n-etil maleimitin etkileri araştırılmıştır.

Yapılan araştırmalar sonucunda amino asitlerden sistein, homosistein ve triptofan inhibisyon, serin ve treonin hafif bir aktivasyon yaparken, metionin ve tirozin ise enzim aktivitesinde herhangi bir değişikliğe sebep olmamıştır. P-kloromerküri benzoik asit, sistein ve homosistein düşük konsantrasyonlarda aktivasyon, yüksek konsantrasyonlarda ise inhibisyon meydana getirmişlerdir.

Amino asitlerden sistein, homosistein ve triptofan karışık inhibisyona, p-kloromerküri benzoik asit unkompetetif inhibisyona, n-etil maleimit ise nonkompetetif inhibisyona neden olmuştur.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]