[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 089-094
[ English ] [ PDF ]
KÖPEKLERDE UCU YİVLİ VE UCU YİVSİZ İNTRAMEDULLAR PİNLERİN AKSİYEL EKSTRAKSİYON GÜÇLERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI: HİSTOLOJİK BULGULAR
Zeki OĞURTAN
Department of Surgery, College of Veterinary Medicine, University of Selcuk
Anahtar Kelimeler: IM pin, femur, köpek

Bu çalışma, kırık oluşturulan ve oluşturulmayan köpek femurlarında ucu yivli ve yivsiz pin uygulamasının spongioz kemikte etkilerini araştırmak amacıyla gerçekleştirildi.

İntramedullar pinin kemik dokusuna uygulanıp akabinde uzaklaştırılmasından sonra, kemik dokusunda oluşturduğu etkinin biyolojik faktörlerden ziyade mekaniksel olduğu tespit edildi. Ucu yivli pinlerin kırık femurlarda kırık oluşturulmayan femurlardakinden daha fazla hasar meydana getirdiği bulundu.

Dördüncü haftada kırık femurlara uygulanan ucu yivli pinlerin yivleri içerisine aşırı miktarda kemik dokusu üremesi ile birlikte kemik dokusu ölümüne rastlandı. Osteoklastik aktiviteye rağmen yoğun kemik dokusu rezorpsiyonuna rastlanmadı. Kırık oluşturulmayan femurlarda daha az kemik dokusu ve daha fazla kemik iliği oluşumuna rastlandı. Kırık ve kırık oluşturulmayan femurlara uygulanan ucu yivsiz pinlerin ise sınırlı bir osteoklastik aktivite ve fibröz doku oluşumuna sebep olduğu tespit edildi.

Sekizinci haftada kırık ve kırık oluşturulmayan femurlara uygulanan ucu yivli pinlerin oluşturduğu kemik dokusunun remodeling aktivitesi ile birlikte uzaklaştırılarak yerini fibröz dokusuna bıraktığı tespit edildi. Kırık kemiklerde aynı zamanda aşırı miktarda doku yivi rezorpsiyonu (kemik dokusu yivlerinin yüksekliğinin azalması) ve kemik dokusu ölümüne rastlandı.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]