[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 011-017
[ English ] [ PDF ]
SOYA VE AYÇİÇEĞİ KÜSPESİ KULLANIMININ SÜTTEN KESİLMİŞ MELEZ TAYLARDA KAN SERUMU DEMİR, BAKIR VE ÇİNKO DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
İsmail BAYRAM 1, Cumhur KILINÇ2
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Afyon-TÜRKİYE
2GATA, Ankara, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Tay, soya küspesi, ayçiçeği küspesi, iz mineral

Bu çalışma rasyonlarda soya fasulyesi ve ayçiçeği küspesi kullanımının sütten kesilmiş melez tayların kan serumu demir, bakır ve çinko düzeylerine etkilerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Araştırma, her biri 4 erkek melez taydan oluşan, üç deneme grubu halinde yürütülmüştür. Araştırma süresi, 15 günlük alıştırma ve 45 günlük deneme olmak üzere toplam 60 günden oluşmuştur.

Taylara günlük olarak 4 kg konsantre yem ve 1.5 kg çayır kuru otu verilmiştir.

Rasyonlarda, soya küspesi ve ayçiçeği küspesinin tek başına ve kombine halde katılmasının kan serumu; bakır değerleri üzerine herhangi bir etkisinin olmadığı bunun yanında, demir (P<0.01) ve çinko (P<0.05) değerlerini istatistiki olarak etkilediği belirlenmiştir.

Sonuç olarak sütten kesilmiş tay rasyonlarına ayçiçeği küspesinin tek başına ve soya küspesi ile birlikte katılmasının kan serumu demir, bakır ve çinko değerlerine olumsuz bir etki yapmadığı buna karşın soya küspesinin tek başına katılmasının kan serumu çinko düzeylerini azalttığı tespit edilmiştir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]