[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 027-029
[ English ] [ PDF ]
MUHABBET KUŞLARINDA (Melopsittacus undulatus) OS HYOIDEUM ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK VE OSTEOMETRİK İNCELEMELER
Z. Ender ÖZKAN
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Muhabbet kuşu, os hyoideum

Muhabbet kuşlarında paraglossum, ceratobranchial ve epibranchial kemikler çift, basihyoideum ve urohyoideum ise birleşmiş tek kemik olarak bulunmaktaydı. Urohyoideum’un ventral yüzünde ortalama 1.9 mm uzunlukta bir os sesamoideum yer almıştı. İncelenen erkek kuşlarda bazı osteometrik ölçüm değerleri dişilerden daha fazla bulundu.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]