[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 119-124
[ Turkish ] [ PDF ]
The Snake Venoms: III. The Enzymes
Gökhan ERASLAN1, Ali BİLGİLİ2
1Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Kayseri-TÜRKİYE
2Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Ankara-TÜRKİYE
Keywords: Snake, venom, enzymes

In this review, the hydrolytic and non-hydrolytic enzymes in snake venoms were investigated. Some detailed knowlodge about the proteolytic enzymes and phospholipase A2, acetyl cholinesterase (AChE), phosphomonoesterase, phosphodiesterase, hyaluronidase, which are hydrolytic enzymes are given. Infarmation regarding the elastase, NAD nucleosidase, arginin esterase, haemorrhagins and the non-hydrolytic enzymes are given briefly. Additionallty, the scientific use of some compounds in snake venoms were summarized.

[ Turkish ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]