[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 119-124
[ English ] [ PDF ]
YILAN ZEHİRLERİ: III. ENZİMLER
Gökhan ERASLAN1, Ali BİLGİLİ2
1Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Kayseri-TÜRKİYE
2Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Ankara-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Yılan, venom, enzim

Bu derlemede, yılan zehirlerinde bulunan hidrolitik ve hidrolitik olmayan enzimler incelendi. Hidrolitik enzimlerden fosfolipaz A2, AkE, fosfomonoesteraz, fosfodiesteraz, hyaluronidaz ve proteolitik enzimler ile ilgili ayrıntılı bilgi verildi; elastaz, NAD nükleosidaz, arjinin esteraz, hemorrajinler ve hidrolitik olmayan enzimlere kısaca değinildi. Ayrıca, yılan zehirlerindeki bazı bileşiklerin bilimsel kullanımı özetlendi.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]