[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 057-064
[ English ] [ PDF ]
İVESİ VE TAHİROVA X İVESİ MELEZİ (F1) ERKEK KUZULARIN BESİ PERFORMANSI, KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ
Selim KUL, İbrahim ŞEKER
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: İvesi, Tahirova, melezleme, besi, karkas

Bu araştırma, İvesi, Tahirova x İvesi melezi (F1) erkek kuzuların besi performansı, kesim ve karkas özelliklerinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Besi döneminde ve kesim ve karkas özelliklerinin belir-lenmesinde saf genotipten 7, melez genotipten 8 baş erkek kuzu kullanılmıştır.

Kuzular süt emme dönemini müteakip 15 günlük yeme alıştırma döneminden sonra iki eşit bölmede besiye alınmış, 45 kg canlı ağırlığa ulaşıncaya kadar ad libitum konsantre yem ve 300 g kuru yonca otu verilmiştir. Daha sonra kesim ve karkas özelliklerini incelemek amacıyla kesilmişlerdir.

Besideki 0-98 günler arasında günlük ortalama canlı ağırlık artışı İvesi ve Tahirova x İvesi (F1)’lerde sırası ile 219 ve 241 g, 1 kg canlı ağırlık artışı için tüketilen konsantre yem miktarı 6.74 ve 6.06 kg olarak bulunmuştur.

Kırkbeş kg kesim ağırlığında kesilen İvesi ve Tahirova x İvesi (F1) kuzularda sırasıyla soğuk karkas ağırlığı 21.77 ve 19.72 kg, karkas randımanı % 48.33 ve 43.85, karkasta but oranı % 29.83 ve 31.95, karkasta kol oranı % 17.18 ve 18.23, kuyruk yağı oranı % 11.75 ve 2.94 (p<0.01), karkasta beden uzunluğu 63.00 ve 65.25 cm, but genişliği 16.86 ve 16.50 cm, göğüs genişliği 16.43 ve 19.13 cm (p<0.01), Musculus Longissumus Dorsi (MLD) kesit alanı 20.74 ve 19.07 cm2, sırt yağı kalınlığı 17.60 ve 8.80 mm (P<0.01) olarak bulunmuştur.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]