[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 229-232
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
SANSAR (Martes foina) İSKELET SİSTEMİ ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR. I. OSSA MEMBRI THORACICI
Ömer ATALAR, Meryem KARAN
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Martes foina, sansar, ossa membri thoracici.
Özet
Çalışmada, 3 adet (2 dişi, 1 erkek) erişkin sansar kullanılmış ve ön bacak kemiklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Planimetre ile yapılan ölçümlerle, fossa supraspinata’nın fossa infraspinata’dan daha geniş olduğu tespit edilmiştir. Processus hamatus ve processus suprahamatus mevcuttur. İncisura scapula ve incisura glenoidalis oldukça belirgindir.

Tuberositas deltoidea, crista halindedir. Epicondylus medialis üzerinde, foramen supracondylare mevcuttur. Crista supracondylaris lateralis oldukça iyi gelişmiştir.

Radius ile ulna arasında proximal ve distalde eklem oluşmaktadır. Trochlea radii, caput radii’den daha iyi gelişmiştir.

Ossa carpi’de proximal sırada 3, distal sırada 4 adet bilek kemiği tespit edilmiştir. Ön bacakta 5 tane tarak ve buna bağlı olarak da yine aynı sayıda parmak kemiği saptanmıştır.

Sonuç olarak; sansarın ön bacak kemiklerinin evcil carnivoralardan ziyade, yabani carnivoralara benzediği tespit edilmiştir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]