[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 145-148
[ English ] [ PDF ]
SAĞLIKLI VE İSHALLİ NEONATAL BUZAĞILARDA KARACİĞER DOKUSU VE KAN SERUMU BETA KAROTEN VE VİTAMİN A MİKTARLARI İLE SERUM PROTEİN FRAKSİYONLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: I. KAN SERUMU VE KARACİĞER DOKUSU VİTAMİN A VE b-KAROTEN DÜZEYLERİ
Abdullah GAZİOĞLU1, Yusuf GÜL2
1Fırat Üniversitesi Bingöl Meslek Yüksekokulu Bingöl / TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Buzağı, ishal, vitamin A, β-karoten.

Bu çalışmada; sağlıklı ve ishalli neonatal buzağılarda kan serumu ve karaciğer dokusu vitamin A ve β-karoten miktarlarının saptanması, ayrıca kan serumu ile karaciğer dokusu vitamin A ve β-karoten düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, yaşları 3-28 günlük olan, 20 adet sağlıklı ve 40 adet ishalli olmak üzere toplam 60 adet neonatal buzağı kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan tüm buzağıların sistemik ve klinik muayeneleri yapıldıktan sonra vitamin A ve β-karoten analizleri için kan ve karaciğer örnekleri alınmıştır. Sağlıklı ve ishalli buzağıların kan serumu ve karaciğer vitamin A ve β-karoten miktarlarının ortalama değerleri arasındaki farkların p<0.001 güven eşiğinde önemli olduğu belirlenmiştir. Kan serumundaki vitamin A düzeyi ile kan serumu β-karoten ve karaciğer dokusundaki vitamin A düzeyi arasında, ayrıca kan serumu ß-karoten düzeyi ile karaciğer vitamin A ve β-karoten düzeyleri arasında (p<0.01), yine kan serumu vitamin A düzeyi ile karaciğer dokusundaki β-karoten düzeyi arasında da (p<0.05) pozitif korelasyon olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, neonatal buzağılarda sadece kan vitamin A ve β-karoten düzeylerinin saptanması vücut vitamin A ve β-karoten durumunu gösterebileceği, ayrıca ishalli buzağılarda serum ve karaciğer vitamin A ve β-karoten düzeylerinin düşük olması nedeniyle vitamin A preparatları enjeksiyonlarının faydalı olacağı kanısındayız.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]