[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 223-228
[ English ] [ PDF ]
HORMONLARLA LAKTASYONU UYARILAN İNEKLERDEN ELDE EDİLEN SÜTLERİN MİKTAR VE BİLEŞİMLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMA
Hüseyin TİMURKAN, Halis ÖCAL, Muhterem AYDIN, Ali RİŞVANLI
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Laktasyon uyarılması, süt bileşimleri, süt miktarı, inek.

Bu çalışma, laktasyonu hormonlarla uyarılan 7 Holştayn inekten elden edilen sütlerin miktar ve bileşimini araştırmak amacıyla yapıldı. Laktasyonu uyarılacak hayvanlara, 20 mg Estradiol 17 β ve 50 mg progesteron karışımdan, 7 gün süreyle sabah ve akşam olmak üzere, 1 ml deri altı enjekte edildi. Hayvanlara, ilk hormon uygulamasını izleyen 4. günden itibaren laktasyonun başlangıcına kadar, günde dört defa elle sağım yapıldı. Laktasyonu başlatılan ineklerin sütlerinden 7-30. günler arasında her gün, 30-230. günler arasında 10 günde bir, 230-290. günler arasında da ayda bir 200 ml süt örneği alındı. Süt numunelerinde özgül ağırlık, asitlik, pH, kuru madde, yağda kuru madde, yağsız kuru madde, yağ, protein, su ve kül düzeylerine bakıldı. Sonuç olarak, laktasyonu uyarılan Holştayn ineklerin ortalama günlük süt verimlerinin 0.19-17.71 lt arasında değiştiği ve bileşiminin de normal süte benzer olduğu görüldü.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]